Uppdaterat 2016-07-29 - På djupet. Cecilias konst.